Japanese Meiji Bronze

Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period


Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period
Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period
Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period
Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period
Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period
Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period
Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period
Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period
Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period
Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period

Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period    Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period

Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period. Length 18cm Height 11 cm.


Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period    Antique Japanese Shishi Lion Bronze Statue Meiji Period